Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.12.2023

 

инж. Калин Танев Калапанков

03191 / 2250

088 400 16 96

kmet@brezovo.bg