Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TP966
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TP9M7

Стрелци

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 09.02.2023

Стрелци е село в Южна България. То се намира в община Брезово, област Пловдив. Селото е със землище 31,234 кв. км. и надморска височина 257 м. Населението е от 376 жители по постоянен адрес и 507 по настоящ към февруари, 2023 г. Основната религия на населението е източноправославното християнство.
До 1934 година селището е носило името Кадършикли или Кадършик. По данни, събрани от разкази и спомени на учители и ученици и потвърдени от историческа справка, училището е създадено през 1878 г. За училищна сграда се е използвала стара турска джамия. На следващата година за училище се приспособява притвора на новопостроената през 1879 г. църква, която след известен ремонт е изгубила първоначалния си вид. Двадесет години по-късно през 1898 г. е построена училищна сграда, която след ремонт през 1928 г. е използвана до 1962 г. По-късно поради недостиг на учебни помещения била отчуждена къщата на дядо Дончо с две стаи, носеща името „Дядо Дончовото училище“. През 1921 г. е открита и прогимназията, която дълги години била районна за близките до Стрелци села. Учениците са настанявани на квартира в селото. От 1 октомври на учебната 1962/63 г. заниманията се водят в новата училищна сграда. През 1969 г. в селото се открива болничен филиал към Окръжна болница – гр. Пловдив за лечение на деца с белодробни заболявания, с което се увеличава броя на учениците в училището. Детската болница функционира до лятото на 2006 година.
През 1904 г. е построено читалище „Наука“, действащо и до днес.
В селото са родени Александър Тодоров Коев – народен представител от БЗНС и Окръжен управител в гр. Пловдив; Петър Константинов Коев – народен представител, окръжен управител и главен секретар на Министерството на финансите; Никола Петров Николов – секретар на Народното събрание и на Министерския съвет; Иван Александров Коев – зам. министър на пощите и съобщенията; Георги Гърдев Мичев – актьор; Кольо Витковски - български художник; Христо Минков Кафтански – цирков артист, илюзионист, пародист, музикант и художник; Иван Димитров Стаматов – д-р на селскостопанските наук; проф. д-р Пейо Иванов Пеев; Божидар Славов - поет, автор на първия самиздат в България; Иван Христов Вълев – поет и преводач.