Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVEQM4
Z7_PPGAHG800PC640688I6DTP3S30

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 29.11.2023

В училището се обучават в дневна форма на обучение деца от първи до четвърти клас. В целодневната организация са обхванати всички ученици. В училището се предоставя подходяща образователна среда за деца в полудневна подготвителна група. Оборудвана е зала за игротека, в която се провеждат занимания по интереси и училищни празници.


Адрес: с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив
Телефон: 0879923972
Е-mail: kiril_metodii_borec@abv.bg