Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Аргир Стоянов Вълчев

Гено Иванов Добревски

Георги Генов Дзанев

Гергана Здравкова Гледачева

Димитър Стоев Колев

Даниела Георгиева Колева

Милена Иванова Чоновска

Милко Генов Сарафов

Нели Маринова Минчева

Нина Станева Аврамова

Нина Генчева Шопова

Петър Минчев Калпошанов