Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIC16
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FICD4

ГРОБЪТ НА ХАДЖИ ДИМИТЪР

Дата на публикуване: 24.10.2022
Последна актуализация: 29.11.2023

Гробът на Хаджи Димитър не е под връх Бузлуджа в Стара планина, както смята официалната история, а на връх Къдрафил в Средна гора. Според официалните исторически данни, Хаджи Димитър и трийсетина от неговите четници водят последния си бой на 18 юли 1868 г. Войводата е убит по време на тежкото сражение и след това погребан.

Той е ранен и е пренесен от негови другари до връх Къдрафил, който е в околностите на село Свежен. Там в продължение на един месец е хранен, гледан, превързван, превързани са му раните от свеженски и мраченишки пастири.