Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" СУ „Христо Смирненски“ ПГ "Златю Бояджиев" ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ДГ "Вела Благоева" ДГ "Роза"

Образование и култура

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

СУ „Христо Смирненски" е средищно училище. В него се обучават ученици от първи до дванадесети клас.  Училището предлага профилирано обучение в областта на информационните технологии и професионална подготовка по професия „Аниматор в туризма“. През последните няколко години училището работи по множество проекти с различни фондации и неправителствени организации. Целта на всички тях е създаване на по-добри условия за обучение и реализация на учениците, развиване на умения за работа в екип, взаимопомощ, разбирателство,  междунационална, междукултурна и междурелигиозна толерантност.
Адрес: 4160 гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив, ул."В.Коларов" № 1
Телефон за връзка: 
03191/2232
03191/2703
03191/2332
E-mail: sou_brezovo@abv.bg
Уеб сайт: http://sou-brezovo.org