Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107

Отчети по изпълнението на бюджета

25.10.2022
23.02.2024

23.02.2024 | Текущи отчети за изпълнение на Бюджет 2024

29.09.2023 | Текущи отчети за изпълнение на Бюджет 2023

27.09.2023 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2022 година.

22.03.2023 | Текущи отчети за изпълнение на Бюджет 2023

13.10.2022 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2021 година.

22.03.2022 | Текущи отчети за изпълнение на Бюджет 2022

10.03.2022 | Текущи отчети за изпълнение на Бюджет 2022

14.06.2021 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2020 година.

08.02.2021 | Текущи отчети за изпълнение на Бюджет 2021

08.12.2020 | Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Брезово за 2019 г.

29.10.2020 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2019 година.

25.02.2020 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2020 година.

18.09.2019 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2018 година.