Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2484
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN7

Нормативни документи

Дата на публикуване: 25.10.2022
Последна актуализация: 31.01.2024
  • Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Брезово - приета с Решение № 211, протокол № 16 от 30.05.2005 г. на Общински съвет Брезово. / отм. с р-е №90, п-л №8 от 30.04.2020 г./