Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

 

Община Брезово се намира в Южна България в североизточната част на Пловдивска област. Първообразът на днешната Община Брезово е някогашната Сърненогорска околия.

 

С площта си от 465,405 km2 заема 6-о място сред 18-те общините на областта, което съставлява 7,77% от територията на областта. Граничи с община Раковски на юг; община Калояново на запад; община Карлово на северозапад; община Павел баня, област Стара Загора на север и община Братя Даскалови, област Стара Загора на изток. Административният център на общината се намира на 44 км от областния град Пловдив и на 174 км от столицата.