Z6_PPGAHG8001U200Q7PT8JJU36K6
Z7_PPGAHG8001U200Q7PT8JJUJN05

Кметски наместник с. Свежен

Дата на публикуване: 03.11.2021
Последна актуализация: 07.12.2023

Галина Христева

   

 

       тел. 0878019886

               031996221

   е-mail: svejen@brezovo.bg