Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FISG6
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIS83

СТАРОТО УЧИЛИЩЕ В БРЕЗОВО

Дата на публикуване: 24.10.2022
Последна актуализация: 29.11.2023

 

Първото светско училище в Брезово е създадено през 1837г. в двора на старата брезовска църква. По неофициални данни това е третото светско училище в страната. Сградата е на два етажа с четири класни стаи и учителска стая. Васил Левски, след като е основал революционен комитет в Брезово, неведнъж е идвал в училището