Z6_PPGAHG80018CD0Q5VTE3VF10P6
Z7_PPGAHG8001ACC0QLGPRT6C2OA6

ПГ "Златю Бояджиев"

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 29.11.2023

Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ е  единственото професионално училище на територията на община Брезово – дели една сграда със средното училище в гр. Брезово. Девиз на гимназията: „Европейски стил в образованието”. Професионалното образование се осъществява в средната степен – в първи и във втори гимназиален етап, чрез общообразователна и професионална подготовка в професионални направления: „Техник на селскостопанска техника” и „Ресторантьор”.      От няколко  години се наблюдава повишаване броя на учениците в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение, което показва засилен интерес към средното образование.

 

Адрес: 4160 гр. Брезово общ. Брезово, обл. Пловдив, ул. "Васил Коларов" №1
Телефон за връзка: 
Директор: 031912349 
Деловодство: Тел. 03191/2144
GSM 0893634314
GSM 0893634313