Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ – ГР. БРЕЗОВО

Детска градина „Вела Благоева“ е средищна детска градина“, разположена в две сгради – основна – масивна и по-малка – допълнителна, които отговарят на всички изисквания за нормално протичане на учебно-възпитателния процес, за игри и отдих на децата. В обширния двор за всяка възрастова група има обособени външни площадки за игра и пясъчници. Осигурени са възможности за включване на децата в допълнителни форми на обучение – английски език и народни танци. 95% от подлежащите на предучилищно образование в общината са обхванати в подготвителните групи на детската градина.

 

Адрес: гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Вела Благоева“ № 1

Телефон: 03191/2335

Е-mail: cdg_velablagoeva@abv.bg

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „РОЗА“ – С. БОРЕЦ

В детска градина „Роза“ – с. Борец функционира две групи за деца от 2 до 5 години. Сградата на детската градина се намира в двора на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ и е оборудвана със съвременни съоръжения за игра навън. Петгодишните деца получават добра подготовка и след приключване  на учебната година продължават обучението си в предучилищна полудневна група към училището.

 

Адрес: с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив

Телефон: 03193/2267

Е-mail: cdgroza@abv.bg