Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.04.2023

Общината притежава 1 общински апартамент, който е в процес на ремонт и към момента не се отдава под наем.
Общината не притежава други жилища.