Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVE686
Z7_PPGAHG800PC640688I6DTP3S32

ДГ "Вела Благоева"

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 29.11.2023

Детска градина „Вела Благоева“ е средищна детска градина“, разположена в две сгради – основна – масивна и по-малка – допълнителна, които отговарят на всички изисквания за нормално протичане на учебно-възпитателния процес, за игри и отдих на децата. В обширния двор за всяка възрастова група има обособени външни площадки за игра и пясъчници. Осигурени са възможности за включване на децата в допълнителни форми на обучение – английски език и народни танци. 95% от подлежащите на предучилищно образование в общината са обхванати в подготвителните групи на детската градина.

 

Адрес: гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Вела Благоева“ № 1
Телефон: 03191/2335
Е-mail: cdg_velablagoeva@abv.bg