Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TPUU4
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TPU15

Борец

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 09.02.2023

Борец е село в Южна България, област Пловдив, община Брезово. Землището на село Борец граничи със селата Отец Кирилово на изток, Дрангово на североизток, Върбен и Стрелци на север, Пъдарско на запад, Момино село на юг и със землището град Раковски на юг и югоизток. Борец  е с население от 685 души по постоянен адрес и 679 по настоящ адрес към февруари, 2023 г. Селото е с надморска височина 210 м. Климатът е мек и умерен, а от север Стара планина и Средна гора предпазват селището от по-силните северни ветрове.                  
Историята на село Борец сочи като едни от първите жители на днешните български земи траките и техните предшественици. Някога с. Борец е носело турското име Салалий. На оригинална турска карта на санджак Филибе, издадена в Берлин през 1876г., на мястото на днешното с. Борец е отбелязано името Салихли. В превод означава "Селото на Салих", чифликчия в селото, господар по онова време. Самото заселване след Освобождението от 1878г. не е еднократен акт, а продължителен процес от години. Освобождението заварва селото като абсолютно мюсюлманско по своя етнически състав, без нито един българин в него. В центъра, където сега е южната част на парка, се е намирала джамията, послужила след идването на българите в селото за първото училище. 
Първият българин, официално стъпил в селото е Иван Славов, който идва на 21.12.1883 г. Заселват се и първите католици от днешния град Раковски и с. Дуванлий. По-късно идват преселници от селата Черноземен, Мраченик, Песнопой, Долна махала, Православен, Верен и Средно градище. През 1886 г. старата турска джамия е преустроена в първото българско училище с учител Никола Иванов Кибарски, чиято сграда се използва и днес от НУ “Св. св. Кирил и Методий". 
Преди повече от 40 години е открита полудневна детска градина, в чиято сграда днес се помещава ДГ “Роза“. През 1918 г. се създава Народно читалище „Лъч“. В селото има два църковни храма - източноправославен храм "Св. св. Кирил и Методий" и католически "Св. Антон". 
В село Борец са родени Васил Праматарски (1883 г.) - деец на ВМОРО, участник в Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година с четата на Димитър Ташев и Божана Златанова (1931г.) - българска тъкачка, герой на социалистическия труд. Още роден в село Борец е Стойко Цонов, удостоен със званието „Почетен гражданин на с. Борец“. Стойко Цонов е пенсиониран български състезател по троен скок и треньор по лека атлетика, волейбол и футбол.