Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TP973
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TP9F2

Чоба

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 09.02.2023

Чоба е село в Южна България. То се намира в община Брезово, област Пловдив. Землището на селото е 37, 051 кв. км., а надморската височина 215 м. Селото е с население от 742 жители с постоянен адрес и 827 с настоящ. 
За пръв път името на селото се споменава в джелепкешанския регистър от 1576 г. В периода XVI-XVII в. е било с напълно мюсюлманско население. Предишното име е било Турска Чоба. Името на селото се споменава още и в съкратен регистър на извънредния данък „авариз“ за Пловдивско от 1622 г., като въпросният документ се съхранява в Генералния държавен архив на Република Турция в Истанбул.