Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIKE0
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIKH5

ЛЮЛЯКОВОТО СВЕТИЛИЩЕ СЪС СЛЪНЧЕВАТА СТЕЛА

Дата на публикуване: 24.10.2022
Последна актуализация: 29.11.2023

Няколко км след с. Бабек, посока с. Свежен, вдясно ще видите информационна табела и малък паркинг. От там се поема по пътека, маркирана в жълт цвят, водеща до документираното тракийско светилище с моделирани в скалите жертвеници и отлично запазена слънчева стела, единствена досега открита на наша територия. Разкриват се чудесни гледки в радиус от 360 градуса, както към планината, така и към равнината. По трасето има няколко отклонения – към Малкия казан, Кълбото, Тронът, Слънчевата стела и към Долния казан. Разстояние - 1,5 км.; Продължителност - 0:30 ч; Подходящ и за деца