Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 06.04.2023

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Община Брезово 4160

ул. Г. Димитров, № 16

Teлефони:
тел. 03191 2342
дежурен 03191 150