Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0
История Характеристики на общината Символи и почетни граждани Населени места Инвестиции Образование и култура Защита при бедствия и аварии Фотогалерия Туризъм

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

Община Брезово се намира в Южна България в североизточната част на Пловдивска област. Първообразът на днешната Община Брезово е някогашната Сърненогорска околия. С площта си от 465,405 km2 заема 6-то място сред 18-те общините на областта, което съставлява 7,77% от територията на областта. Град Брезово е административен център на общината. Останалите населени места са селата: Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово, Пъдарско, Розовец, Свежен, Стрелци, Сърнегор, Тюркмен, Чехларе и Чоба. Населението на общината е 6300 души. Основната религия е православното християнство. Релефът е разнообразен – от равнинен в южната част, през хълмист в централната, до ниско планински в северната., а територията ѝ попада в пределите на Горнотракийската низина и части от Сърнена Средна гора. Надморската височина варира от 171 м. надморска височина в най-ниските си части до 1235 м. в най-високите. Пролетта започва рано, което оказва благоприятно въздействие на развитието на земеделските култури. Почвената покривка, съчетана с благоприятните климатични условия благоприятства развитието на горска растителност – габър, бук, дъб, тополи. Тук се срещат повече от 200 вида билки и диворастящи плодове. Районът е особено подходящ за отглеждане на лозя, етерично маслени култури и най – вече на маслодайната роза. Предимството на разположението на общината е възможността да се запази екологичното равновесие на зоната. Днес това качество е по-ценно от силно урбанизираните територии и е приоритет на общинското ръководство.