Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

 

Център на общината е гр. Брезово, който е важен транспортен център. През него преминават пътищата от Пловдив за Павел Баня и Казанлък; от Карлово за Чирпан и Южна България. Автомагистрала „Тракия” преминава на няколко километра от Брезово, което дава възможност за бърза и удобна връзка с цялата страна и Европа. Общата дължина на републиканската пътна мрежа, минаваща през общината е 178,8 км, в т.ч.:

• Второкласни пътища (ІІ-56) – 33,12 км – 18,5,3%

• Третокласните пътища (ІІІ-665 и ІІІ-664) съставляват 38,26 км – 21,4% от общата пътна мрежа

• Общинските пътища (ІV клас) съставляват 107,40 км .- 60,1% от общата пътна мрежа.

 

Всички пътища са асфалтирани. На територията няма пътища с паважна, трошено-каменна или баластрена настилка.

 

Състоянието на републиканската пътна мрежа е много добро. Сравнително добро е и състоянието на третокласните пътища. Незадоволително, обаче, е състоянието на четвъртокласната пътна мрежа, както и състоянието на улиците в населените места. Много от тях са без тротоари, а изградените се нуждаят от ремонти.

 

Дължината на Републиканската пътна мрежа на територията на общината е:

  • Път II-56:,,Πлoвдив - Бpeзово - Павел баня, от км 35+780 дo км 68+900, c дължина 33,120 км – преминава през населените места гр. Брезово, с. Розовец и с. Зелениково
  • Път III-664: “Карлово – Брезово – Чирпан“, от 24+850 до км 30+000, с дължина 5,150 км – единственото населено място, през което преминава е град Брезово
  • Път III-666: „Плодовитово – Оризово – Гранит – Чоба – Брезово“, от км 12+800 до км 22+631, с дължина 9,831 км - преминава през населените места гр. Брезово, Чоба, Тюркмен
  • Път III-5604: „Брезово – Дрангово - Стрелци – Сухозем – Долна махала“, от км 0+000 до км 17+386, с дължина 17,386 км - преминава през населените места гр. Брезово, с. Дрангово, Стрелци.