Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 13.03.2023

Община Брезово, гр. Брезово:  ул. "Г.Димитров" № 25, Област Пловдив.

Телефони: 03191 / 3010

Електронна поща: oba@brezovo.bg