Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.08.2023

13.10.2022 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2021 година.

14.06.2021 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2020 година.

29.10.2020 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2019 година.

18.09.2019 | Отчет за изпълнение бюджета на Община БРЕЗОВО за 2018 година.