Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

На територията на община Брезово функционират и развиват спортна дейност, регистрирани в Агенцията по вписванията – гр. Пловдив, следните клубове:

  • ОФК „Средногорец – гр. Брезово
  • ФК „Сокол – Пъдарско“ – с. Пъдарско
  • ФК „Урожай“ – с. Стрелци
  • СК по вдигане на тежести „Будьони – 2012 г.“

 

Общинска администрация организира, финансира и провежда различни вътрешни турнири по футбол, вдигане на тежести, канадска борба, тенис на маса, спортен бридж и други.