Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24O5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CF7

График приемни дни

Дата на публикуване: 25.10.2022
Последна актуализация: 05.10.2023

Г Р А Ф И К


за приемни дни на общинските съветници от Общински съвет Брезово с граждани по населени места през м. май, м. юни и м. юли 2022 г.

с. Пъдарско
На 21.06.2022 г. /Вторник / от 10.00 часа до 12.00 часа в сградата на кметството.
Общински съветник: Аргир Вълчев, Георги Дзанев и Маргарита Петрова

с. Тюркмен
На 16.05.2022 г. /Понеделник/ от 09.00 часа до 11.00 часа в Пенсионерски клуб.
Общински съветници: Жеко Калчев и Невена Проданска

с. Борец


с. Върбен
На 08.06.2022 г. /Сряда / от 10.00 часа до 12.00 часа в сграда на КОП.
Общински съветници: Радка Стайкова

На 29.07.2022 г. /Петък / от 10.00 часа до 12.00 часа в сграда на КОП.
Общински съветници: Радка Стайкова

с. Чоба
На 13.06.2022 г. /Понеделник / от 09.00 часа до 11.00 часа в Пенсионерски клуб.
Общински съветници: Жеко Калчев и Невена Проданска

На 06.07.2022 г. /Сряда/ от 10.00 часа до 12.00 часа в пенсионерския клуб.
Общински съветник: Аргир Вълчев, Георги Дзанев и Маргарита Петрова

На 11.07.2022 г. /Понеделник/ от 17.30 часа до 19.00 часа в сградата на кметството.
Общински съветник: Нина Аврамова и Иванка Алексова


с. Зелениково
На 10.06.2022 г. /Сряда/ от 10.00 часа до 12.00 часа в сградата на кметството.
Общински съветник: Аргир Вълчев, Георги Дзанев и Маргарита Петрова


с. Свежен
На 09.06.2022 г. /Четвъртък/ от 10.00 часа до 12.00 часа в кметството.
Общински съветници: Веселинка Копаранова

На 14.07.2022 г. /Четвъртък/ от 10.00 часа до 12.00 часа в кметството.
Общински съветник: Веселинка Копаранова, Радка Стайкова

с. Дрангово
На 27.05.2022 г. /Петък/ от 17.00 до 20.00 часа в кметството.
Общински съветници: Ангел Иванов

На 24.06.2022 г. /Петъкк/ от 10.30 часа до 12.30 часа в кметството.
Общински съветник: Иван Стоев и Калин Калапанков

с. Чехларе

с. Розовец
На 13.06.2022 г. /Понеделник/ от 17.30 часа до 19.00 часа в кметство.
Общински съветници: Иванка Алексова и Нина Аврамова


с. Бабек
На 16.06.2022 г. /Четвъртък/ от 09.00 часа до 10.00 часа в кметството.
Общински съветник: Веселинка Копаранова

На 07.07.2022 г. /Четвъртък/ от 09.00 часа до 10.00 часа в кметството.
Общински съветник: Веселинка Копарановас. Златосел
На 24.06.2022 г. /Петък/ от 17.00 до 18.00 часа в кметството.
Общински съветник: Ангел Ивановс. Отец Кирилово
На 08.07.2022 г. /Петък/ от 17.00 часа до 18.00 часа в кметството.
Общински съветник: Ангел Иванов


с. Стрелци
На 13.07.2022 г. /Сряда/ от 10.00 часа до 12:00 часа в сградата на кметството.
Общински съветник: Аргир Вълчев, Георг Дзанев и Маргарита Петрова


с. Сърнегор
На 14.06.2022 г. /Вторник/ от 10.00 часа до 12.00 часа в кметството.
Общински съветник: Аргир Вълчев, Георг Дзанев и Маргарита Петрова

гр. Брезово

На 03.06.2022 г. /Петък/ от 18.00 часа до 20.00 часа в кметството.
Общински съветник: Милко Сарафов

На 29.07.2022 г. /Петък/ от 10.30 часа до 12:30 часа в кметството.
Общински съветник: Иван Стоев и Калин Калапанков


Председателят на Общински съвет Брезово ще има приемна всеки вторник от 10.00 часа до 14.00 часа в сградата на Община Брезово, етаж IV.