Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIC31
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FICJ5

КЪЩА МУЗЕЙ “ПОЛК. ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВ”

Дата на публикуване: 24.10.2022
Последна актуализация: 29.11.2023

Името на полковник Владимир Серафимов е светиня в Смолянския край. Помни се и в село Свежен в Средна гора, където е запазена родната му къща. Владимир Серафимов е роден в някогашното село Аджар, което днес носи името Свежен. Участник е в Сръбско-българската война.