Z6_PPGAHG8001U200Q7PT8JJU3Q97
Z7_PPGAHG8001U200Q7PT8JJUJ7F5

Кмет с. Пъдарско

Дата на публикуване: 03.11.2021
Последна актуализация: 01.12.2023

Димитър Петров

 

   

       тел. 0889500826

               031992221

   е-mail: padarsko@breovo.bg