Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Дълго заглавие

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

 

Населението на община Брезово е общо 6 300 души според данни на НСИ за 2021 г. От тях 1 604 души са в град Брезово, а останалите 4 696 по селата. Преобладаващата етническа група е българи. В трудоспособна възраст са общо 3241 души, от които 1839 мъже и 1402 жени.