Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TP193
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TP1R3

Пъдарско

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 09.02.2023

Пъдарско е село в Южна България. То се намира в община Брезово, област Пловдив. Разположено е в северната част на Горнотракийската низина на 30 км северно от Пловдив. Граничи със селата Борец на изток, Главатар и Ръжево Конаре на запад, Стрелци на север и Момино село на юг. Землището на село Пъдарско е     17,424 кв. км., а надморската височина 208 м. В землището на Пъдарско има около 24 могили. Почвите в района са изключително плодородни и работливите стопани отглеждат различни видове плодове и зеленчуци. Пъдарско е с население от 566 жители по постоянен адрес и 614 по настоящ към февруари, 2023 г.
Следи от селища са открити в местностите „Чаир дере“ и „Кайнаците“, където са намирани зидове от постройки, части от тухли, керемиди, монети, кюпове и други. В същите местности са открити следи от римски път „Виа Романа“, който е пресичал Балканския полуостров от днешния Белград до Истанбул.  В селото преди Освобождението, наричано тогава Коруджиларе (произлиза от „кору“ - гора, „коруку“ – горски работни/пазач) са преобладавали турци, но постепенно са се заселили българи, идващи от села, в които не е имало достатъчно земя. Процесът на заселване на български фамилии в Пъдарско се засилва след Освбождението на България и е определен от постепенното изселване в Турция на местното мохамеданско население. До 1886 г. се заселват още българи от околните села. 
През 1934 г. селото се преименува на Пъдарско. Първото училище в Пъдарско е открито през 1872г. в стая на турската джамия. През 1889 г. е била построена на същото място училищна сграда. 1938-1939 селото гради първия етаж на новата училищна сграда, а през 1960 г. поради увеличения брой на учениците се построява и втори етаж. Читалището, основано през 1927 г. на 3 декември в една от класните стаи на училището. На 5 октомври 1958 г. е открита новата читалищна сграда, която се използва и до днес. В читалището се помещава библиотека, картинна галерия, чиито картини са дарение от художника Никола Лапков, родом от село Главатар, пенсионерски клуб и Етнографски музей. Църквата „Св. Архангел Михаил“ е построена през 1932 г. в двора, където е била турската джамия. 
В центъра на село Пъдарско има паметник на дядо Петър Арабаджията, който е бил съратник на Левски.