Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27
Хуманитарни дейности Главен архитект Общинска собственост Бюджет и финансови отчети Структура и функции ‏Общински стратегически документи‎ Заповеди Публични регистри Декларации по ЗПКОНПИ Местни данъци и такси

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2023

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Телефон

E-mail

Кмет на община Калин Танев Калапанков 03191 / 2250 kmet@brezovo.bg
Зам. кмет Цонка Палийска 03191 / 2264 zam.kmet@brezovo.bg
Зам. кмет Иван Шишков 03191 / 2749 zam_kmet@brezovo.bg
Секретар Стойна Манова Малешкова 03191 / 2252 secretary@brezovo.bg

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Директор Иван Стоев Баръмски 03191 / 2377 director.global@brezovo.bg

Отдел „Счетоводен”

Главен счетоводител Филип Георгиев 03191 / 2370  
Старши счетоводител Тодорка Ангелова Колева Стойка Тодорова 03191 / 2749  
Старши счетоводител Веселина Гатевска 03191 / 2258  

Отдел „СИРО”

Екология Пламен Изамски 03191 / 2339  

„Общинска обственост и транспортни схеми”

Петя Танева Иванова 03191 / 2339 petia.ivanova@brezovo.bg
„Земеделие, гори, разрешителни затърговска дейност” Донка Петрова Калпошанова 03191 / 2339  

Сектор „Местни приходи”

Старши специалист Пенка Иванова Паунова 03191 / 2368  
Старши специалист Бънка Тошева 03191 / 2368  

„Финансов контрольор” и „Човешки ресурси”

Финансов контрольор Венета Георгиева Иванова 03191 / 2258 veneta.ivanova@brezovo.bg

„Образование и култура”

Гл.специалист Антония Иванова Стоянова 03191 / 2529 kultura@brezovo.bg

„Технически секретар”

Технически сътрудник Недялка Енчева Маринска

тел:03191/3010
факс:03191/2031

teh.secretary@brezovo.bg

„Деловодство”

Специалист Деница Чучулигова

тел: 03191/2251
факс:03191/2031

 

„Гражданска защита и ОМП”

Специалист Стефан Бахчеванов 03191 / 2570  

„Каса”

Старши специалист Иванка Любенова Илиева 03191 / 2251  

Общинска служба ”Социални услуги”

Ръководител Станка Костанева 03151 / 2751  
Охрана   03191 / 2233  
Дежурни в ОбСС   03191 / 2769  
Шофьори   03191 / 2744  
Рехабилитационен център Борис Стоев 03191 / 2751  

ДИРЕКЦИЯ„СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Директор инж. Борис Стоянов Гърков 03191 / 2708 director.special@brezovo.bg

ОТДЕЛ „ГРАО”

Началник Отдел Станка Матева 03191 / 2253 aion@brezovo.bg

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

„Кадастър и строителство”, „Скици и удостоверения за имоти”, „Подробни-устройствени планове”

Старши специалист Александра Господинова 0886962280  
Старши специалист Добринка Донева 03191 / 2319  

ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ , КССИ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Старши специалист Слава Иванова Делгянска 03191 / 2298  
Старши вътрешен одитор   03191 / 2101 odit@brezovo.bg
Главен архитект арх. Радка Стефанова 03191 / 2298  
Юристконсулт      

Специалист туризъм

ТИЦ - гр. Брезово Радко Шопов 0878399001 tourist.info@brezovo.bg
ТИЦ - гр. Брезово Мирена Чоновска 087 7474760 tourist.info@brezovo.bg
Архитектурно-исторически резерват с. Свежен Елка Генова 0879898908 air.svezhen@brezovo.bg

Връзки с обществеността

Старши специалист Теодора Чучулигова 0878363674 pr@brezovo.bg

Проекти

Специалист "Програми и Проекти" Кристина Шопова 0889555942 proekti@brezovo.bg

ОБС

Старши специалист ОБС Рени Стоянова 0878164111 obs@brezovo.bg

Кметове на кметства

Кмет на кметство Стрелци Нешо Славов Георгиев 031995/221 strelci@brezovo.bg
Кмет на с. Дрангово Ганка Димитрова Минчева 03196/2221 drangovo@brezovo.bg
Кмет на с. Чоба Йордан Михайлов Михайлов 031998/221 choba@brezovo.bg
Кмет на с. Пъдарско Мария Петкова Вълева 031992/221 padarsko@brezovo.bg
Кмет на с. Борец Иван Димитров Караджов 03193/2221 borec@brezovo.bg

Кметски наместници по села

Кметски наместник на с. Бабек Анка Божкова 03192/2221 babek@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Върбен Йордан Христев 03190/2221 varben@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Зелениково Елена Пипева 03194/2221 zelenikovo@abv.bg
Кметски наместник на с. Златосел Невена Хаджиева 031997/221 zlatosel@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Отец Кирилово Калинка Кохчиева 03196/2421 Otec_kirilovo@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Розовец Иванка Апостолова 03195/2222 rozovec@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Свежен Галина Христева 031996/221 svejen@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Сърнегор Стефан Цанчев 031993/221 sarnegor@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Тюркмен Стоян Стоянов 03197/2221 turkmen@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Чехларе Манол Марински 03198/2321 chehlare@brezovo.bg