Z6_PPGAHG800HBI806K3LFSAS8882
Z7_PPGAHG800HBI806K3LFSAS8826

ХАЙДУШКИ ПАМЕТНИК НА ДОБРИ ВОЙВОДА

Дата на публикуване: 24.01.2023
Последна актуализация: 29.11.2023

Добри Богданов Новаков е роден около 1825г. в гр.Копривщица. Сред населението обикновено е наричан Добри войвода или Добри Новакът.

  Около 1860 г. са засвидетелствани неговите първи връзки с четата на Ангел Войвода./Стария/

  Към 1863г. Добри преминал в четата на Лефтер войвода.

  След смъртта на Лефтер войвода през 1868г. Добри напуснал Анадола и основал своя дружина с район на действие Калоферския балкан и източното Средногорие.Тук Добри установил пряка връзка с Хр.Ботев и В.Левски.

Изследователят на с.Розовец ,Минчо Кюркчиев, цитирайки монография на проф. Ив. Клинчаров, прави извод,че през лятото на 1867г, младият Ботев е прекарал няколко месеца от живота си с юнаците на Добри войвода./ Кюркчиев, М."Розовец",Пловдив,1985г.,с.72-73/

   Името на войводата в Розовец се свързва с имената на на участниците в местния революционен комитет, основан от Левски през 1869г. като пряк изпълнител на взетите решения.

  Трите известни акции, извършени от дружината на Добри войвода, са по указания на В.Левски, с цел да се набират средства за Централния революционен комитет и във връзка с молбата на местните да ги отърве от турски изедници.    

  Първата акция, това е убийството на местния чорбаджия  Деню Манев. Има сведения, че синът му  взел участие в  потеря за разгромяване на  Хаджи Димитровата чета на връх Бузлуджа  и убийството на един четник.

   Втората акция,извършена по указания на Добри войвода , е нападението на турски чифлик в днешното с.Опълченец. Събраната сума от около 800 турски златни лири била дадена на В.Левски, който я предал на Л.Каравелов и била закупена печатницата на комитета.

   Третата акция е нападението над розотърговеца Иван Клатнов /Клатната/също с цел набиране средства за комитета. Този богат търговец и гуляйджия бил известен на четата със своите оргии  и с дълговете си към населението. Той бил доверено лице на турската власт и приятел на Деню чорбаджи. Четата на Добри направила засада покрай тогавашния път от с.Турия. Клатната бил  нащрек. Успял да стреля пръв  и убил войводата.

   Признателното население нарича лобното  мястото Добрев камък, Добрева турла.

   Така завършило хайдутското дело на смелия герой от Средновековието Добри войвода. Кратка бележка на Л.Каравелов, отпечатана във в.“Свобода“ гласи: „Преди два месеца бил убит от турците Добри войвода, когото трябва да оплакват сиромасите, защото Добри е бил страшен за турските власти, а добър за сиромасите. Вечна му памет!“.

Народната почит към героя е отразена чрез  построяването през  1939г. на първият хайдушки паметник на едно от личните места в покрайнината на селото,в близост с неговия гроб с надпис:

„Добри войвода от Копривщица, 1825-1871г.“

Изброени са също имената на членовете на комитета, основан от Левски в с.Розовец:Поп Никола Ганчов /касиер/,Петър Дечев Бойчев, Иван Стайков Моллов, Русю Колев Рулев, Минко Генчев  Далев,  Еню Дончев Брясков, Гено Стойков Жулев, Стоян Стойков Жулев, Михо Стоянов Кюркчиев и Желю Петров.

През 1939 г. едновременно става означаването на лобното място на войводата върху скалата, близо до която е станало убийството. Релефно се издълбава неговото име, годината на раждането и годината на неговата смърт.