Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVE6C2
Z7_PPGAHG800PC640688I6DTP3S31

ДГ "Роза"

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 29.11.2023

В детска градина „Роза“ – с. Борец функционира две групи за деца от 2 до 5 години. Сградата на детската градина се намира в двора на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ и е оборудвана със съвременни съоръжения за игра навън. Петгодишните деца получават добра подготовка и след приключване  на учебната година продължават обучението си в предучилищна полудневна група към училището.

 

Адрес: с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив
Телефон: 03193/2267
Е-mail: cdgroza @abv.bg