Z6_PPGAHG800P6970Q5VL84SB10S7
Z7_PPGAHG800P6970Q5VL84SB1062

СУ „Христо Смирненски“

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 29.11.2023

 

СУ „Христо Смирненски"е средищно училище. В него се обучават ученици от първи до дванадесети клас. Училището предлага засилено и профилирано обучение в областта на информационните технологии, икономика и английски език. През последните няколко години училището работи по множество проекти с различни фондации и неправителствени организации. Целта на всички тях е създаване на по-добри условия за обучение и реализация на учениците, развиване на умения за работа в екип, взаимопомощ, разбирателство, междунационална, междукултурна и междурелигиозна толерантност.

 

Адрес: 4160 гр.Брезово, общ.Брезово,обл.Пловдив,ул."В.Коларов" № 1
Телефон: 03191/2232; 03191/2703; 03191/2332
E-mail: sou_brezovo©abv.bg