Z6_PPGAHG8009UAF062MBOAB022Q4
Z7_PPGAHG8009UAF062MBOAB02262

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 01.06.2023
Последна актуализация: 01.06.2023

Цените на услугите и срокове за изпълнение са съгласно Наредба № 2 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово