Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.02.2023


Харта на клиента/потребителя

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Текстово поле: Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

 

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 

 • Лесен достъп с

обществен транспорт до ЦАО: гр. Брезово, ул.

„Георги Димитров” № 25

Спирка на обществения транспорт „Долен парк“

 • Паркиране

Безплатен паркинг на централния площад

 • Удобно работно време

От 8.00 часа до 16.30 часа

 • Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за
 • Работното време
 • Гишетата за заявяване и получаване на документи
 • Информацията за услугите
 • За клиенти със специфични потребности
 • ЦАО е на втория етаж в сградата на Община Брезово
 • За придвижване на инвалидни колички
 • Обслужване на всяко гише в ЦАО с приоритет и внимание
 • В ЦАО на Ваше разположение са

Столове, маси и пособия за попълване на документи, възможност за ползване на тоалетна

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 

 • Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат
 • Любезно, с лично отношение, уважение и търпение,

при спазване на конфиденциалност

 • Информация за

услугите ни ще

 • На интернет страницата ни, в секция „Административно

обслужване“, където можете да заявите желаната от Вас услуга

 

намерите

електронно

 • На място в ЦАО: на информационното табло, на което ще намерите и лесни и опростени образци за услугите
 • На телефон: 03191/2251
 • Съдействие на място в ЦАО ще получите от
 • Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
  • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
  • ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването
 • В секция „Най-често задавани въпроси” на нашата интернет

страница

 • Можете да зададете въпрос
 • Можете да подадете предложение, жалба или сигнал: ние ще Ви отговорим и ще Ви изпратим  отговора
 • Активен Facebook профил
 • На страницата ни във Facebook ще откриете интересна информация за нашите активности, както и архивни документи; пишете ни в Messanger.

 

Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

Предимства на обслужването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Разглеждаме и отговаряме бързо на                  Ваши

запитвания от общ характер

 • За устни запитвания на място или по телефона - на момента
 • Ако е необходима допълнителна проверка - в рамките на 15 минути
 • За писмени запитвания - в рамките на следващия работен ден

 

 • Бързо обслужване

В рамките на 15 минути:

 • ще приемем Вашите документи
 • ще Ви предоставим готовите документи
 • ако е необходимо, ще извършим и консултация с експерт по услугата
 • Ще Ви

предоставим

услугата веднага, когато

Заявлението съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи и/или е въз основа на общо или служебно известни факти или законови презумпции

 • естеството на услугата го позволява
 • Ще Ви уведомим за готовия резултат от

услугата

Когато заявените от Вас документи са готови, включително предсрочно, ще Ви уведомим на посочени от Вас координати – телефон, електронна поща

 

 
На място в ЦАО
 • Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО
 • Обърнете се към служителите ни в ЦАО
 • Поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса
 • При необходимост, обърнете се към секретаря на община Брезово
 

Пишете ни

 • Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

 

 • Пощенски адрес: гр. Брезово, 4160, ул. „Георги Димитров” № 25
 • Електронен адрес: oba@brezovo.bg
 • В обозначената кутия в ЦАО

Ø

ü

Обадете ни се

 • Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате
 • ЦАО: 03191/2251
 • Кмет на Общината: 03191/2250

Приемен ден на Кмета на Общината

 • Всеки петък

от 9.00 часа до 12.00 часа

Запишете си час на телефон 03191/3010

Информация за Вашата удовлетвореност

 

 • Всяка година, до 1 април в секция

„Административно обслужване“ ще намерите публикуван

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!