Z6_PPGAHG8001U200Q7PT8JJU3617
Z7_PPGAHG8001U200Q7PT8JJUJ7V7

Кметски наместник с. Златосел

Дата на публикуване: 03.11.2021
Последна актуализация: 07.12.2023

Невена Хаджиева

   

 

      тел. 0878019884

              031997221

   е-mail: zlatosel@brezovo.bg