Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Kомисия за обществен ред и сигурност

Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.10.2022

 


 

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ


 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Иванка Алексова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Веселинка Копаранова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Нина Аврамова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Георги Дзанев - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Иван Стоев - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Маргарита Петрова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Невена Проданска - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Милко Сарафов - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Жеко Калчев - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Калин Калапанков - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Йордан Михайлов - Кмет с. Чоба /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Иван Караджов - Кмет с. Борец /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Мария Вълева - Кмет с. Пъдарско /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Христо Енков - Кмет на община Брезово /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Радка Стайкова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Ангел Иванов - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Аргир Вълчев - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Нешо Георгиев - Кмет с. Стрелци /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Ганка Минчева - Кмет с. Дрангово /.PDF формат/
 - Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Иванка Апостолова-Кмет с.Розовец /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Неделчо Неделчев-Кмет с.Сърнегор /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Йордан Христев -Кмет с.Върбен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Мария Вълева-Кмет с.Пъдарско /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Петър Прасков -Кмет с.Дрангово /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Иван Караджов-Кмет с.Борец /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Жеко Калчев-Кмет с.Тюркмен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Желязко Драгонин-Кмет с.Зелениково /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Калинка Кохчиева-Кмет с.Отец Кирилово /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Стоян Рангелов-Кмет с.Чоба /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Невена Хаджиева-Кмет с.Златосел /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Марин Маринов- с.Стрелци /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Христо Енков-Кмет с.Свежен /.PDF формат/
 - Декларация по чл.35, ал.1, т.2- Жеко Калчев - кмет с.Тюркмен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1,т.2 - Иванка Апостолова - кмет с.Розовец /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Калинка Кохчиева - кмет с. Отец Кирилово /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Петър Прасков - кмет с. Дрангово /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Христо Енков - кмет с.Свежен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Невена Хаджиева - кмет с.Златосел /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Стоян Рангелов - кмет с.Чоба /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Мария Вълева- кмет с.Пъдарско /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Неделчо Неделчев - кмет с.Сърнегор /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Марин Маринов - кмет с.Стрелци /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Йордан Христев - кмет с.Върбен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Иван Караджов - кмет с.Борец /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1,т.2 - Желязко Драганин - кмет с.Зелениково /.PDF формат/
 - Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Йордан Михайлов - кмет с. Чоба
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Нешо Георгиев - кмет с. Стрелци
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Иван Караджов - кмет с. Борец
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Мария Вълева - кмет с. Пъдарско
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Ганка Минчева - кмет с. Дрангово
 Декларация по чл.35, ал.1, т.3 - Нина Аврамова - общински съветник /.PDF формат/
 - Декларация по чл.35, ал.1,т.1 - Антон Троев - Общински съветник /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1,т.1 - Рангел Рангелов - Общински съветник /.PDF формат/