Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9232
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9237

Наредба № 13 за цялостна организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Брезово

Дата на публикуване: 28.03.2024
Последна актуализация: 28.03.2024